Vergoeding voor Oefentherapie door de zorgverzekeraar

 

Wij zijn aangesloten bij alle zorgverzekeraars.

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vergoeding basisverzekering voor patiënten met artrose aan heup en knie

In mei 2017 werd bekendgemaakt dat er in 2018 wat verandert aan de vergoeding van oefentherapie. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten, krijgen vanaf 1 januari twaalf behandelingen oefentherapie vergoed vanuit het basispakket.
Voor patiënten met een aandoening die op de chronische lijst staat, geldt nog steeds dat de basisverzekering de kosten vergoedt vanaf de 21ste behandeling.

 

Vergoedingen 

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht je daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heb je een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst chronische aandoeningen voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nog extra nodig heeft (vanaf de 21e behandeling dus), worden vanuit de basisverzekering vergoed.
Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar. Check daarvoor de website van uw eigen zorgverzekering.

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck zonder verwijzing van een arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts, zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening geeft antwoord op de vraag of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar de huisarts te gaan. Directe toegankelijkheid geldt voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn.