Schrijftherapie ‘Hanenpoten’

Voor wie?

De behandeling ‘Hanenpoten’ is geschikt voor kinderen vanaf groep 3, die moeite hebben met:

  • Schrijfvoorwaarden: pengreep, papierligging, zithouding, pendruk (schrijfkramp)
  • Schrijfproduct: te groot of te klein schrijven, de richting van de letters/cijfers nog niet beheersen, moeite hebben met het verbinden van de letters, te veel of te weinig ruimte tussen de woorden laten.
  • Leerproces: te snel aan een opdracht beginnen, de opdracht niet afmaken, tijd te kort hebben bij een opdracht, het resultaat niet kritisch beoordelen.
  • Fijne motoriek; knippen, tekenen, plakken, verven, kleien, vouwen, knutselen.

Wat doet de kinderoefentherapeut bij schrijfproblemen?

Vooraf vinden er een aantal uitgebreide gestandaardiseerde testen plaats. Hierbij wordt gekeken naar het schrijfproduct, het leerproces, de snelheid, de netheid en de leesbaarheid. Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat met u besproken wordt. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of uw zoon/ dochter in aanmerking komt voor individuele behandeling Kinderoefentherapie.

Wat doen we tijdens de behandeling?

De behandeling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van uw kind omdat door actieve betrokkenheid de motivatie wordt bevorderd. De schrijfoefeningen worden kindvriendelijk, speels met gevarieerde materialen en afgewisseld met spelvormen aangeboden door Bianca Happel.

Maak een afspraak zodat we snel aan de slag kunnen met de schrijftherapie.