Wij werken samen met Qualiview

 

Qualiview voert voor ons klantervaringsonderzoeken uit. In dit onderzoek meten wij uw ervaring met de door ons geleverde zorg. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan onze praktijk zijn zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant.Wij krijgen inzicht in verbeterpunten, zien de algemene score en zien per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de patiëntervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij ons terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem; bij ons en bij Qualiview. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Gemiddelde waardering: 9.2!

In bovenstaande video zie je de waardering en complimenten van onze cliënten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij gebruiken Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan ons. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat zij aan alle privacy-eisen voldoen. Op basis van de antwoorden die u heeft gegeven, onderzoeken wij of en waar wij zaken kunnen verbeteren. Welke aspecten vinden cliënten en patiënten belangrijk? Welke zaken gaan goed en welke kunnen beter? Zo verbeteren wij de zorg voor u en de generatie na u.

 

“Met uw mening verbeteren we de zorg”

 

Wat heeft u er als patiënt aan om deel te nemen?

Patiënten(-organisaties) willen kwaliteit van zorg en daarmee de beste zorg voor u als consument inzichtelijk hebben. Net als zorgaanbieders, overheid en verzekeraars. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualizorg B.V. – moederorganisatie van Qualiview – verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Zo willen zij de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Ten eerste voor de patiënt, zodat u met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.